พระเจ้าเรียกคริสตจักรกลับใจใหม่ ตอนที่

 ผู้พูด :    Zac Poonen
 จำนวนการดูทั้งหมด: 55

God Calls The Church To Repent Now

 เทศน์ล่าสุด