พระเจ้าเรียกคริสตจักรกลับใจใหม่ ตอนที่

 ผู้พูด :    Zac Poonen
 จำนวนการดูทั้งหมด: 49

God Calls The Church To Repent Now

 เทศน์ล่าสุด

Daily Transformation To Christlikeness
 Zac Poonen
Dec   20 , 2020
(Now Playing)

 มากกว่า