พระเจ้าเรียกให้คริสตจักรกลับใจใหม่

 ผู้พูด :    Zac Poonen
 จำนวนการดูทั้งหมด: 66

God Calls The Church To Repentance

 เทศน์ล่าสุด

Daily Transformation To Christlikeness
 Zac Poonen
Dec   20 , 2020
(Now Playing)

 มากกว่า