ความจริงในพระคำของพระเจ้า พระธรรมเนหะมีย์ ตอนที่ 1

 ผู้พูด :    Zac Poonen

The Truth Of The Word Of God - Exodus Nehemiah Chapter 1

 เทศน์ล่าสุด

Daily Transformation To Christlikeness
 Zac Poonen
Dec   20 , 2020
(Now Playing)

 มากกว่า