ความจริงในพระคำของพระเจ้า พระธรรมเนหะมีย์ ตอนที่ 1

 ผู้พูด :    Zac Poonen

The Truth Of The Word Of God - Exodus Nehemiah Chapter 1

 เทศน์ล่าสุด